Biyogen Topluluğun Amaçları

Biyogen Topluluğun Amaçları

Üniversite öğrencilerinin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, onların araştırıcılık ve yaratıcılık özelliklerini ön plana çıkartmak ve nitelikli kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, serbest zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkân sağlamak teknoloji ve teknolojinin getirdiği yeni vizyonlar hakkında bilgi sahibi yapılması, bünyesindeki çeşitli alt kollarla beraber teknolojiden en iyi şekilde yararlanılması ve öğrencilerin gelişen teknoloji ile beraber ideallerinin ve meslek hayatlarının yönlendirilmesi de topluluğun amaçları arasındadır.
Üniversitenin; teknoloji ve teknolojik gelişme ve bunların uygulanması alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme yayın vb. belirtilen çalışma yöntemleri doğrultusunda katkı sunmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymaktır.