Biyogen Topluluğun İlkeleri

Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, bilgilendirilmesini sağlar.
Yeni üyelerin alınmasına çaba harcar.
Topluluk içinde oluşacak alt kollar ve bizzat topluluğun kendisi aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, forum, fuar, sergi, seminer, araştırma, inceleme, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar.
Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar.
Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir yurt içi ve yurt dışında geziler düzenler ya da düzenletir.